• Jennifer Shenberger:器乐6-12年级
   
  欢迎来到乐队体验!!!!
   
  Jennifer Shenberger:器乐 
  314-854-6788
  jennifershenberger@claytonschools.网
   
  太阳集团娱乐所有网站高中铜管合唱团6-12年级地区铜管专家 总监/黄铜教练, 太阳集团娱乐所有网站高中爵士乐队总监, 太阳集团娱乐所有网站高中管弦乐指挥,  Wydown中学管乐团联合指挥, 威当中学七、八年级铜管教师, 威当中学六年级学生乐队领队老师, 六年级圆号和低铜管教练.
   
  怀当中学美术与表演艺术学科经理
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
最后修改于2022年6月12日